دسته: برچسب: , Brand:

تریستور 24 آمپر


سری SKT 24


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKT 24/04 D0122871024400
SKT 24/04 D UNF0161942024400
SKT 24/08 D0122872024800
SKT 24/12 E01113740241200
SKT 24/12 E C/ RABICHO01627580241200
SKT 24/12 E UNF01228730241200
SKT 24/14 E01113780241400
SKT 24/16 E01113800241600
SKT 24/16 E UNF01137650241600
SKT 24/18 E01232440241800
جریان کاری

ولتاژ کاری

, , , , ,

ناوبری