ماژول های IGBT MiniSkiiP II


سری MiniSKiiP 0


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKiiP 01NAC066V3252323406600
SKiiP 01NEC066V3252324206600
SKiiP 02AC066V12523067010600
SKiiP 02NAC066V32523232010600
SKiiP 02NAC12T4V12523253041200
SKiiP 02NEB066V32523230010600
SKiiP 02NEC066V32523231010600
SKiiP 03AC126V12523088081200
SKiiP 03NAC126V12523087081200
SKiiP 03NAC12T4V12523254081200
SKiiP 03NEB066V32523236015600
SKiiP 04AC066V12523069020600
ولتاژ کاری

,

جریان کاری

, , , , ,

ناوبری