ماژول های IGBT SKiM


سری SKIM63


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKiM406GD066HD23630030400600
SKiM606GD066HD23630040600600
SKiM306GD12E4236300503001200
ولتاژ کاری

,

جریان کاری

, ,

ناوبری