ماژول های IGBT SKiM


سری SKIM05


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKiM450GD126D239161104501200
SKiM270GD176D239161203001700
SKiM450GD126DL  07076239161304501200
SKiM455GD12T4D1  07114239161404501200
SKiM601GD126DM239161504501200
SKiM600GD126DLM  08038239161804501200
ولتاژ کاری

,

جریان کاری

,

ناوبری