دسته: Brand:

ماژول های IGBT SK 25


سری SK 25


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SK 25 GH 0632450560130600
SK 25 GB 12T424914890251200
SK 25 GD 0632450860130600
SK 25 GAD 063 T2450900730600
SK 25 GD 126 ET24910240251200
SK 25 GD 12T4 ET24914850251200
SK 25 GH 12T424917100251200
SK 25 DGDL 126 T24912520251200
SK 25 DGDL 12T4 T24914810251200
ولتاژ کاری

,

جریان کاری

,

ناوبری