درایور IGBT دوبل


مدل SKHI 24 R


اشتراک گذاری در :

Ipeak=15 A

کاربرد: کنترل IGBT در مدارات صنعتی

TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKHI 24 RL610003980mA1700
ولتاژ کاری

ناوبری