درایور IGBT دوبل توان متوسط


سری SKHI 23


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKHI 23/12 RL501252150 mA1200
SKHI 23/17 RL501252250 mA1700
ولتاژ کاری

,

ناوبری