درایور IGBT دوبل


سری SKHI 22


اشتراک گذاری در :

Ipeak=8 A

کاربرد: کنترل IGBT در مدارات صنعتی

TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKHI 22A RL501252140 mA1200
SKHI 22A H4 RL501252241 mA1700
SKHI 22B RL501252342 mA1200
SKHI 22B H4 RL501252443 mA1700
ناوبری