دسته: Brand:

درایور IGBT


سری SKHI 10


اشتراک گذاری در :
TypePart noجریان (A)ولتاژ Vکاتالوگ
SKHI 10/12 RL500225540mA1200
SKHI 10/17 RL500225640mA1700
ولتاژ کاری

,

ناوبری